Dokumenty

Pozemkové spoločenstvo URBÁR KUBRÁ-TRENČÍN, p.s, bolo dňa 12. 9. 2013 zaregistrované na OKRESNOM ÚRADE TRENČÍN pozemkový a lesný odbor pod číslom R-60/TN ako spoločenstvo s právnou subjektivitou.

Zhromaždenie

Valné zhromaždenie 2021

Valné zhromaždenie 2021.pdf

Zápisnica zo Zhromaždenia 2021.pdf
Správa mandátovej komisie.pdf
Správa o čínnosti Urbáru Kubrá 2020.pdf
Správa hospodárení Urbáru Kubrá 2020.pdf
Správa lesného hospodára 2020.pdf
Správa dozornej rady 2020.pdf
UZNESENIE 2021

2020

Valné zhromaždenie 2020.pdf

Zápisnica zo Zhromaždenia 2020.pdf
Mandátová Komisia.png
Správa o čínnosti Urbáru Kubrá 2019.pdf
Správa hospodárení Urbáru Kubrá 2019.pdf
Správa lesného hospodára 2019.pdf
Správa dozornej rady 2019.pdf
UZNESENIE 2020

2019

Valné zhromaždenie 2019.pdf

Zápisnica zo Zhromaždenia 2019.pdf
Správa o činnosti.pdf
Správa o hospodárení.pdf
Správa Nájomcu a lesného hospodára.pdf
Správa DR.pdf
UZNESENIE 2019

2018

Predaj Sihoť.pdf
Správa lesného hospodára.pdf
Správa o činnosti.pdf
Správa o hospodárení.pdf
Správa DR.pdf
UZNESENIE 2018
Nehnuteľnosti Urbáru 2018

2017

Správa o činnosti výboru 2016.pdf
Správa o hospodárení za rok 2016.pdf
Správa lesného hospodára a nájomcu lesov 2016.pdf
Správa dozornej rady za rok 2016.pdf

2015

Správa o činnosti výboru 2015.pdf
Správa o hospodárení za rok 2015.pdf
Správa dozornej rady za rok 2015.pdf
Uznesenie za rok 2015.pdf

2014

Správa o hospodárení rok 2014.pdf
Návratka pre určenie bankového účtu.pdf
Správa DR za rok 2014.pdf
Správa výboru za rok 2014.pdf
Súvaha - informatívna 2014.pdf
Výkaz ziskov a strát - informatívny 2014.pdf

2013

Správa_o_činnosti_2013.pdf
Hospodárenie_2013.pdf
Správa_dozornej_rady_2013.pdf

Stanovy spoločenstva

Urbár Kubrá-Trenčín, p. s, má stanovy, ktoré boli schválené na valnom zhromaždení dňa 29. 6. 2013
Stanovy spoločenstva.pdf

URBÁR KUBRÁ-TRENČÍN, p.s.
Kubranská 132/96
911 01 Trenčín
IČO: 42281415
DIČ: 2023879671
0903 408 776 - predseda
E-mail: urbarkubra@slovanet.sk
Web: www.urbarkubra.sk